Vart ska du gå?

Mellan 2019 och 2021 firar Sverige 100 år av demokrati. Beslutet om allmän och lika rösträtt fattades av riksdagen 1919 och valet 1921 var första gången män och kvinnor, oavsett inkomst, gick och röstade.

Democracy has to be born anew every generation, and education is its midwife

John Dewey, amerikansk filosof och pedagog i boken Demokrati och utbildning (1916)

Demokratimuseum guidar dig till en ökad förståelse av det svenska demokratibygget sett genom de samlingar som finns i våra museer. Vad säger föremålen om civila och politiska rättigheter, om maktfördelning och om beslutsprocesser? Vad var det som gav Sverige förutsättningar att bli det land det är idag?

Välj ett museum i menyn uppe till höger ovan. På varje museum har vi valt ut fem objekt som säger oss något om demokratins historia och om dagens och morgondagens demokrati i Sverige.

Allas lika värde, beslutsprocesser, bildning, hot mot demokratin, civila och politiska rättigheter, rättsstatsprinciper, rösträtt, statsskick, val, valhemlighet, yttrandefrihet