Kategorier
Riksidrottsmuseum

Foto damfotbollslag i Kisa

Kisa BK:s damlag (ljusa tröjor) 1928, efter seger med 6-0 mot Linköpingslaget BK Derby (randiga tröjor). Foto ur ”Fram och tillbaka. Fotbollens första femtio år i Kisa” (2015)

Vad känner kvinnorna på bilden? Tjejerna i ljusa tröjor har just utklassat de i randiga, men alla ställer sportsligt upp på bilden.

Kisa är en tätort i Östergötland vars historia sträcker sig långt tillbaka i tiden. I närheten finns några stenåldersgravar och kyrkan har medeltida anor. Som på många andra små orter i Sverige växte idrottsintresset kring sekelskiftet 1900. Eldsjälen i Kisa var nykteristen och affärsmannen Ernst Anderson. År 1906 bildade han föreningen IK Fram. Enligt stadgarna skulle klubben ”genom övandet av gymnastik och olika idrotter höja intresset för dessa och verka i god kamratanda.”

Från början utövades idrotten på marknadsplatsen under enkla förhållanden. 1916 stod den första anlagda idrottsplatsen klar. Den fick namnet Olympia. Att anlägga idrottsplatser och arrangera tävlingar krävde ett brett ideellt engagemang från många fler än bara de som utövade sport. Det var under denna tid som grunden för den svenska idrottsrörelsen lades.

När Sverige industrialiserades bildades olika folkrörelser. Grupper organiserades i arbetar-, nykterhets-, frikyrko- och idrottsrörelser. 1903 bildades Svenska gymnastik och idrottsföreningars riksförbund för ”all menige mans idrott”. Organisationen bytte 1947 namn till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Under mellankrigstiden (1918-1939) demokratiserades samhället. Allmän och lika rösträtt infördes och med åtta timmars arbetsdag fick arbetstagare mer fritid. Folkrörelserna fyllde då en viktig funktion. Antalet idrottsföreningar och medlemmar inom RF ökade. På 1930-talet räknades idrotten som den största folkrörelsen.

År 1969 kom den statliga idrottsutredningen ”Idrott åt alla”. RF:s roll skulle breddas och innefatta även motionsidrott och rörligt friluftsliv. Vid mitten av 1970-talet var tre miljoner människor kopplade till idrottsrörelsen.

(Text Riksidrottsmuseum)

Hur idrotten är organiserad säger en hel del om ett lands politiska system och politiska och sociala historia. I Sverige bygger allt på ideella och medlemsstyrda föreningar som gått samman i förbund. I många diktaturer eller före detta diktaturer ligger idrotten istället direkt under regeringen och i USA är en stor del av idrotten organiserad kring högskolorna. Hur tycker du att idrottsrörelsen bör vara organiserad?

2 svar på ”Foto damfotbollslag i Kisa”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *