Kategorier
Rigas motormuseum

Buss

Den sovjettillverkade PAZ från 1989 har en 120 hp motor och kör i 80 kmh
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är eye1.png

Pendla till jobbet eller skolan? Åka mellan mamma och pappa på helgerna? Utflykter till en badsjö? Vad tänker du på när du ser en buss? 

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är brain-892x1024.png

Det här är en rysktillverkad Paz 672M från 1989 med en 120hp motor och en maxhastighet på 90 km/h.

Pavlovskij Avtobusnyj Zavod tillverkade denna minibuss i ca 300 000 enheter mellan 1968 och 1989. Bussen här är standardversionen tänkt för kollektivtrafik i en stad, men grundmodellen finns anpassad för många olika sammanhang som långresor (med säkerhetsbälte), som blodbuss, för tropiska klimat osv.


Att dela på en resurs som en vagn för att ta sig från en plats till en annan är en sak, men kollektivtrafik är något mer än en delad resurs. Det är en gemensam infrastruktur. Viss politik ger upphov till en viss typ av lösningar och innovationer. Kollektivtrafiken är ett exempel på en innovation. De första exemplen på kollektivtrafik uppstår i Storbritannien på 1820-talet i form av de första omnibussarna. Den tidiga kollektivtrafiken var barn av vissa demokratiska förutsättningarÖ dels näringsfriheten (att företag kunde ta in kapital för att experimentera med ny teknologi), dels rörelsefriheten (att de potentiella kunderna fick och kunde nyttja de nya tjänsterna som erbjöds).
Idag finns kollektivtrafik både i auktoritära stater och i demokratier. Skillnaden är hur denna infrastruktur styrs, via folkvalda representanter eller via den totalitära ledaren.


Bussen har ofta blivit en symbol för vem som har rätt att vistas i det offentliga rummet. En mycket känd episod där bussen står i centrum är då människorättsaktivisten Rosa Parks vägrade att lämna sitt säte på bussen in Montgomery Alabama 1955 i en protest mot USAs segregationslagar. Bussen har även varit central i konceptet “bussing” där målet var att göra distributionen jämn mellan svarta och vita barn på skolor.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Question.png

Säger kollektivtrafiken något om ett lands politiska kultur? I texten ovan berättas om rasdiskriminering, men kan du komma på fler exempel där de rådande politiska värderingarna påverkar reglerna för hur vi beter oss på bussen?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *