Kategorier
Medelhavsmuseet

Kyzikosbeslutet

Marmorplatta, Kyzikos, grekisk stadsstat i mindre Asien, 100-talet f.kr. Studiegalleriet

Du måste sitta på huk för att se stenen. Ser du vilket alfabet det är? Är det någon bokstav du känner igen?

Inskriptionen är dokumentation av ett gemensamt beslut. Medborgarna i den grekiska stadsstaten Kyzikos i dagens Turkiet har löst en tvist och bestämt att mannen Theognotos ska få ett landområden och en summa pengar. Det måste varit viktigt efter som man ristat det i sten.

En av fördelarna med demokrati är att vi har lättare att acceptera beslut om vi har varit delaktiga i debatten. Det är lättare att acceptera beslut om man vet att man även i framtiden får vara med och bestämma och när det finns principer som gör att det blir någorlunda förutsägbart. Men ibland kan det råda delade meningar om vad det egentligen var man bestämde. Det är därför föreningar skriver protokoll och stater har författningssamlingar. Beslutet på den här stenen är av den typen som idag skulle finnas i ett tingsrättsarkiv.

Vad är viktigt nog för dig att skriva i sten?